Změna organizace našich kurzů od září 2013

  • Nezařazené
  • Změna organizace našich kurzů od září 2013
13.5.2013

Změna organizace našich kurzů od září 2013

Vážení rodiče, čeká nás změna v organizaci našeho plavání. Od září 2013 budeme mít ve Studiu Skokánek školní rok rozdělený na dvě pololetí. Stejně jako je tomu ve školách, školkách a ostatních kroužcích. Podrobnosti o této změně naleznete po rozkliknutí detailu.

Oba dva kurzy školního roku 2013/2014 budou mít 20 lekcí. Cena za lekci zůstává stejná – tedy 350 Kč. Můžete volit mezi dvěma způsoby placení:
– záloha a doplatek (3.500 Kč a 3.500 Kč – lekce za 350 Kč)
– celá částka najednou (v tomto případě nabízíme slevu 300 Kč a jedna lekce pak bude za 335 Kč)

Celou platbu nebo zálohu je třeba zaplatit do 15.6.2013, doplatek je třeba zaplatit do 6.9.2013. V případě stornování kurzu platí storno podmínky, uvedené na konci provozního řádu.

Věříme, že nám tento krok pomůže lépe sladit ostatní aktivity našich dětí, které jsou většinou organizovány pololetně. Budeme mít také více času na nahrazení případných zameškaných lekcí.

Buďte s námi i na Facebooku!